Biuro tłumaczeń

 

Znajomość języków obcych jest nie do przecenienia. Komunikacja była, jest i będzie najważniejszym elementem naszego życia. Umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem pozwala nam odnaleźć się w dosłownie każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Biuro tłumaczeń ma więc znaczenie podstawowe, sprawia, że komunikacja przebiega sprawnie i bez zakłóceń bez względu na język, jakim posługują się obie strony.

 

Podstawowym językiem, jaki przyswajamy automatycznie, jest mowa ojczysta. Większość z nas dopiero w szkole rozpoczyna naukę dowolnego języka obcego. Zwykle jest nim język angielski, najpopularniejszy sposób komunikacji na świecie. Staje się on językiem uniwersalnym, językiem międzynarodowym. Sztucznie stworzona w dziewiętnastym wieku mowa – Esperanto nie przyjęła się. Mimo, że język angielski nie stanowi mowy większości ludzi na świecie, jest on nadal najchętniej i najszybciej przyswajanym drugim językiem.

Znajomość dodatkowych języków obcych, takich jak francuski, włoski, rosyjski, hiszpański, czy chiński jest wyznacznikiem prestiżu. Dlatego też coraz więcej rodziców wysyła swoje dzieci do szkół językowych, by te jak najszybciej nauczyły się mowy obcej. Okazuje się bowiem, że globalne warunki, w jakich żyjemy skłaniają nas do nauki wielu języków.

Jeżeli jedyny język, jaki znamy to nasz ojczysty oraz angielski, bywamy zmuszani do skorzystania z usług firm, zajmujących się wykonywaniem profesjonalnych tłumaczeń na nasze zlecenie. Podjęcie pracy sezonowej lub stałej w zagranicznej firmie, kontakty handlowe oraz prywatne wymagają komunikacji w języku obcym.

Biuro tłumaczeń jest instytucją, która zajmuje się zarówno przekładem korespondencji, stron internetowych, referatów i rozpraw, jak i dokumentów wysokiej wagi oraz tekstu mówionego. Osoba pracująca w takim miejscu musi posiadać rozbudowane kompetencje językowe. Nie wystarczy bowiem znajomość reguł i słownictwa języka obcego. Tłumacz musi być w dużej mierze uwrażliwiony na kontekst przekładanego tekstu. Przede wszystkim jednak tłumaczenie polega na przełożeniu treści mówionej lub pisanej z języka źródłowego na docelowy.

Każdy posiada tak zwany język macierzysty, którym posługuje się od dziecka. Są jednak osoby, które już w dzieciństwie opanowały dwa języki w stopniu doskonałym. Trudno zbadać w takim przypadku, który język jest tym pierwotnym. Uznaje się, że jest to ten, w którym dana osoba myśli. Tak czy inaczej przekład jednego języka na drugi nie zachodzi automatycznie, jak by to się mogło wydawać. Zawsze zaangażowany jest w tłumaczenie tak zwany metajęzyk, który stanowi niejako łącznik pomiędzy tamtymi dwoma. Osoby, które biegle posługują się dwoma językami również z niego korzystają, ale tłumaczenie przebiega tak szybko, że jest on niezauważalny. Mówiąc prościej metajęzyk jest sposobem w jaki dana osoba przekłada jeden język na drugi w swoim umyśle.

Biuro tłumaczeń zatrudnia zwykle osoby o tak wysokim poziomie znajomości dwóch języków, że proces przekładu zachodzi niemalże automatycznie. Tłumacz posiada rozbudowane kompetencje językowe, które pozwalają mu przekładać tekst szybko i bez zastanowienia. Ważna jest tu również poprawność stylistyczna, dlatego aby być tłumaczem, nie wystarczy po prostu „mówić” w danym języku, ale też znać jego skomplikowane reguły gramatyczne i ortograficzne.

Najlepsze biuro tłumaczeń oferuje swoje usługi w zakresie przekładu ustnego i pisanego. Jest to podstawowy podział tłumaczeń. W tłumaczeniu pisemnym ważna jest nie tylko treść tekstu, ale również jego forma. W ten sposób tłumacz zwraca uwagę na kontekst sformułowanej pisemnie wypowiedzi. Jak zostało to wyżej wspomniane, przekład nie wymaga jedynie biegłości w posługiwaniu się danym językiem. Ważna jest również znajomość kontekstu kulturowego, różnice w sposobie zapisu graficznego oraz niuanse gramatyczne. Obecnie naukowcy pracują nad stworzeniem sztucznego tłumacza, który dokonałby przekładu w ciągu kilku sekund za pomocą algorytmów. Język jest jednak na tyle płynnym fenomenem, że jego uchwycenie za pomocą kodów jest praktycznie niemożliwe.

Tłumaczeniem pośrednim między ustnym, a pisemnym, jakie oferuje prawie każde biuro tłumaczeń to tak zwany przekład a Vista. Polega ono na czytaniu tekstu pisanego i dokonywania przekładu ustnie w tym samym momencie. Tego typu sposób wykorzystuje się zwykle w instytucjach sądowych.

Tłumaczenia ustne wymagają odpowiednich predyspozycji tłumacza. Musi on bowiem odznaczać się idealną dykcją i łatwością w formułowaniu zdań oraz umiejętnością szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację. Do tego typu przekładu zalicza się tłumaczenie symultaniczne o najwyższym stopniu trudności oraz konsekutywne opierające się na sporządzonych wcześniej notatkach. Obok nich istnieje jeszcze przekład szeptany, wykonywany zwykle dla określonej osoby, która zatrudnia tłumacza oraz tłumaczenie de laison, polegające na przekładzie zdanie po zdaniu.

Najlepsze biuro tłumaczeń oferuje usługi w zakresie wszystkich typów tłumaczeń w zależności od wymagań poszczególnych klientów. Zwykle zatrudnia również co najmniej jednego tłumacza przysięgłego, którego wykonany przekład posiada moc prawną i przydaje się zwykle w przypadku tłumaczeń różnego rodzaju dokumentów i świadectw.