Przenoszenie

przenoszenie

Transport ręczny to wszelkie czynności, polegające na przenoszeniu, przetaczaniu lub unoszeniu ładunku o rozmaitej wadze. Przenoszenie ciężkich przedmiotów powinno być możliwie ograniczone we wszelkich zakładach pracy, ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Najlepszym rozwiązaniem w celu zwiększenia ochrony zdrowia osób na miejscu pracy jest inwestycja w dobrej klasy sprzęt pomocniczy, do którego należą balansery, chwytaki, wciągarki, żurawie i inne. Dzięki nim przenoszenie i unoszenie przedmiotów o wysokiej wadze jest szybsze i łatwiejsze. Urządzenia pomocnicze dodatkowo zwiększają precyzję wykonanych czynności. Różnego rodzaju wózki, liny, łańcuchy i wciągarki powinny spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa i być przystosowane do pracy w określonych warunkach pod względem materiału, z jakiego są wykonane oraz ich gabarytów. Tam, gdzie nie da się uniknąć angażowania w przenoszenie siły ludzkiej, powinny być spełnione wszelkie normy ustalone przez BHP, dotyczące wieku, płci, stanu zdrowia oraz rodzaju zatrudnienia poszczególnych osób.

 

PRZENOSZENIE RĘCZNE I SPRZĘT POMOCNICZY

Transport ręczny jest niebezpiecznym rodzajem pracy nie tylko dla kręgosłupa. Przenoszenie ciężkich przedmiotów może powodować urazy kończyn dolnych i górnych oraz przepuklinę. Polskie prawo określa dokładne normy, dotyczące przenoszenia ręcznego obiektów. Tworząc zakres wagowy przenoszonych przedmiotów, dzieli przede wszystkim pracę na stałą i dorywczą. Praca sezonowa w przypadku transportu ręcznego polega na przenoszeniu przedmiotów rzadziej niż 4 razy na godzinę o łącznym czasie samego przenoszenia mniejszym niż 4 godziny na dobę.

Pracownik zatrudniony na stałe nie powinien przenosić obiektów o wadze wyższej niż 30 kilogramów, a dla osoby pracującej dorywczo górna granica wagi przedmiotów przenoszonych wynosi 50 kilogramów. Z kolei przetaczany ładunek nie powinien mieć wyższej wagi niż 300 kilogramów. Jeśli chodzi o przewożenie ładunku wózkiem po płaskim terenie, jego masa nie powinna być większa niż 450 kilogramów. Przepisy określają również warunki, pod którymi przenoszenie powinno być wykonane przez więcej niż jedną osobę. Dotyczy to przypadku, w którym ładunek ma więcej niż 4 metry długości i waży więcej niż 30 kilogramów. Są to jedne ze ściśle określonych norm dotyczących pracy mężczyzn. Osobne reguły dotyczą pracy dla kobiet i osób niepełnoletnich. Polskie prawo ustala również normy dla sposobu przenoszenia przedmiotów o różnej wadze.

Mimo ściśle określonych norm, bardzo trudno jest dobrać zakres wagowy przenoszonych przedmiotów, ponieważ każdy człowiek jest inny. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wiek, czy płeć, ale również indywidualne predyspozycje, stan zdrowia i masę ciała. Musimy również pamiętać, że wytrzymałość każdego człowieka jest różna w zależności od pory dnia czy roku. Z tych i innych powodów warto gdzie to możliwe zrezygnować ze zlecania przenoszenia przedmiotów ciężkich swoim pracownikom. Bardzo dużym ułatwieniem jest zastosowanie wszelkiego rodzaju sprzętu, który pozwoli poszczególnym osobom zaoszczędzić maksymalnie energię.

Sporo pracodawców, aby uniknąć ryzyka zagrożenia zdrowia swoich pracowników oraz zwiększenia wydajności pracy, decyduje się na zakup określonego sprzętu pomocniczego. W magazynach, fabrykach i na placach budowy stosowane są wózki widłowe, taczki, windy oraz wszelkiego rodzaju pasy, łańcuchy i liny. Do sprzętu pomocniczego należą również dźwignie, zawiesia, chwytaki, legary i wciągniki. Tego typu urządzenia wpływają na lepsze, bardziej precyzyjne i szybsze wykonywanie poszczególnych czynności. Blansery to naciągi sprężynowe i wyważarki, które w wysokim stopniu ułatwiają pracę na wysokościach i nie tylko. Zapewniają one większe bezpieczeństwo dzięki odciążeniu pracownika. Utrzymują określone narzędzie na wyznaczonym poziomie i w określonej pozycji. Dzięki temu zmaksymalizowana zostaje precyzja wykonywanych czynności. Prace transportowe zdecydowanie ułatwiają również manipulatory, które wyposażone w chwytak, służą do podnoszenia przedmiotów, utrzymywania ich na określonej wysokości i zwalniania ich w miejscu docelowym. Wciągarki również należą do sprzętu, służącego do transportu ładunku o rozmaitej wadze. Dzięki nim określony przedmiot zostaje podniesiony za pomocą liny lub łańcucha. Zaawansowanym sprzętem podnoszącym wysokiej wagi ładunki, są urządzenia dźwignicowe, potocznie zwane dźwigami. Są to tak zwane żurawie, różniące się wielkością, mechanizmem i zastosowaniem. Więcej o wspomnianym sprzęcie można przeczytać na stronie http://www.dalmec.pl. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie urządzenia poprawiają efektywną pracę i wpływają na zdrowie pracowników.

Transport ręczny to nie tylko przenoszenie ładunku, ale również podtrzymywanie, unoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przesuwanie, przetaczanie i przewożenie. Transportem ręcznym zajmują się osoby wykonujące wszelkie prace montażowe, sterują maszynami i urządzeniami w magazynach, fabrykach, na placach budowy, na roli i w wielu rozmaitych miejscach. Balanser może zostać także podłączony do narzędzi pneumatycznych i elektronarzędzi - wiertarka lub szlifierka podłączona do manipulatora staje się znacznie efektywniejszym i bardziej ergonomicznym urządzeniem. Zwiększenie bezpieczeństwa przez pracodawców polega przede wszystkim na wyeliminowaniu prac typu przenoszenie i podtrzymywanie ciężkiego ładunku. Praca musi być powiem ściśle dostosowana do panujących warunków. Często poszczególne ciężkie czynności fizyczne wykonywane są w specyficznym środowisku np. na wysokościach, co w jeszcze większym stopniu obniża bezpieczeństwo. Dlatego też stosowanie odpowiedniego sprzętu jest nie tylko ułatwieniem, ale też często wymogiem. Ochrona pracowników powinna być priorytetem. Jednak wszelkiego rodzaju sprzęt pomocniczy, np. balasnery, również w dużej mierze upłynniają proces pracy i umożliwiając precyzję.

Pracodawca powinien mieć na uwadze masę ładunku przeznaczonego do przenoszenia, warunki pracy, jakie zapewnia swoim pracownikom oraz stan zdrowia i kondycję poszczególnych osób. Sprzęt pomocniczy powinien być dostosowany do środowiska pracy oraz masy i rodzaju przedmiotów przenoszonych. Pracownicy powinni być ponadto odpowiednio wykwalifikowani do obsługi poszczególnych maszyn i robotów. Pracodawca, zatrudniający osobę bez kwalifikacji ma obowiązek zlecić przeszkolenie jej lub nabycie określonych uprawnień. Do wykonywania ciężkich czynności fizycznych, pracodawca powinien zatrudnić osobę pełnoletnią.